Contacto

Puede contactar con nosotros a través de los siguientes medios:

Carretera Vella d'Andratx, s/n 07181
Calvià (Portals Nous) Mallorca
Teléfono: 668 891 164
Fax: 971 900 449

Formulario de contacto

Toggle Upper
Enseñamos a pensar
Estás en: NovedadesOtros Torneos IX PREMI DE PARTIDES Rí€PIDES “EL CORTE INGLí‰S”

IX PREMI DE PARTIDES Rí€PIDES “EL CORTE INGLí‰S”

EL MI Pedro Mascaró Gana el Circuito Claudio Minzer vence en 2 torneos y queda segundo  

Publicado el 2 de julio de 2010 (Fuente: Toni Massó)

IX PREMI DE PARTIDES Rí€PIDES “EL CORTE INGLí‰S”

Divendres dia 2, 9 i 16 de juliol. A la cafeteria de "El Corte Inglés" de les avingudes de 18:30 a 21:00 hores. Inscripcions anticipades al Servicio de Atención al Cliente (SAC) d,Avingudes (cinquena planta). BASES.

Sistema suí­s a 8 rondes a partides a 3+2 minuts per jugador. Incripcions a partir de les 18:00 a la mateixa sala de joc.

ORGANITZA: Federació Balear d,Escacs

PREMIS SETMANALS AMB XECS REGAL (300 ¤ x 3 tornejos = 900 ¤)

Primer classificat......................50 ¤
Segon classificat.......................25 ¤
Tercer classificat......................25 ¤
Primer -2100............................25 ¤
Primer – 2000...........................25 ¤
Primer – 1900...........................25 ¤
Primer – 1800...........................25 ¤
Primer sense ELO........................25 ¤
Primer sub-20...........................25 ¤
Primer sub-14...........................25 ¤
Primer sub-10...........................25 ¤

PREMIS FINALS AMB XECS REGAL (600 ¤)

Primer classificat......................150 ¤
Segon classificat...................... 100 ¤
Tercer classificat.......................75 ¤
Quart classificat........................50 ¤
Cinquí¨ classificat.......................25 ¤
Primer -2100.............................25 ¤
Primer – 2000............................25 ¤
Primer – 1800............................25 ¤
Primer sense ELO.........................25 ¤
Primer – 1900............................25 ¤
Primer sub-20............................25 ¤
Primer sub-14............................25 ¤
Primer sub-10............................25 ¤

Puntuaran els dos millors resultats. En cas d,empat es tindrí  en compte el tercer dels resultats.

BASES

ARTCILE 1r - El torneig es disputarí  per sistema suí­s a 8 rondes, aplicant-se les lleis dels Escacs Llampec de les Lleis dels Escacs.

ARTCILE 2n - El ritme de joc serí  de 3 minuts + 2 segons per jugada. En el cas excepcional de no poder aplicar el ritme establert es jugarí  a 5 minuts per jugador.

ARTCILE 3r - La inscripció podrí  fer-se a la sala de joc fins a les 18:20 hores. Es podran atendre inscripcions fora d,aquest horari, però amb la possibilitat de comení§ar a partir de la segona ronda amb zero punts. En cas de voler realitzar la inscripció de forma anticipada es podrí  realitzar en el “Servicio de Atención al Cliente (SAC)” de les Avingudes (cinquena planta).

ARTCILE 4t - S,estableix un mí xim de 65 inscripcions, les posteriors, es cas de ser possible, s,acceptaran per ordre d,arribada.

ARTCILE 5í¨ - El programa informí tic que regirí  el torneig serí  el Swiss Manager on els seus cí lculs (aparellaments i desempats) seran irrefutables a no ser que l,í rbitre detecti algun error.

ARTCILE 6í¨ - El rí nquing es farí  en base a l,ELO FIDE. Aquells jugadors que tan sols tinguin ELO FEDA es regiran per aquest com si fos el seu FIDE.

ARTCILE 7í¨ - Els sistemes de desempat, aplicant correccions FIDE, que s,aplicaran i en aquest ordre seran:

1. Bucholz total menys el pitjor resultat.
2. Bucholz total.
3. Sonnenborg-Berger.
4. Níºmero de victòries
5. Sorteig.

ARTCILE 8í¨ - Els premis no son acumulables. Per als premis per trams d,ELO, es seguirí  el mateix criteri que al rí nquing. Els premis s,atorgaran per aquest ordre:

1. A la classificació dií ria s,entregaran primer els tres primers premis.
2. A la classificació final s,entregaran primer els cinc primers premis.
3. A cada un dels lliuraments de premis després dels de la classificació general s,entregaran els premis per trams d,ELO, on els que tenen menys ELO agafaran la categoria d,ELO més superior possible segons el seu lloc a la classificació.

4. A cada un dels lliuraments de premis després dels de la classificació per trams d,ELO s,entregaran els premis subs, on els subs agafaran la categoria sub més alta possible segons el seu lloc a la classificació.


ARTCILE 9í¨ – Per als premis finals del circuit puntuaran els dos millors resultats, en cas d,empat es tindrí  en compte el tercer del resultats. Si persisteix l,empat es sumaran els sistemes de desempat.

ARTCILE 10í¨ – L,í rbitre del torneig serí  Vicente Dí­ez Cabeza í rbitre de la FEDA i de la Federació Balear d,Escacs.

ARTCILE 11í¨ – L,organització del torneig serí  a cí rrec de El Corte Inglés i de la Federació Balear d,Escacs.

ARTCILE 12í¨ – L,organització es reserva el dret de modificar les presents bases, i el níºmero de rondes en el cas de no complir l,horari establert.

130 visitas